Calderes i aparells a gas

Detalls de la instal·lació

Instal·lació Gas i Cal·lefacció

El nostre equip humà ens permet treballar en una instal·lació des de l’inici del projecte fins al manteniment de la instal·lació un cop finalitzada.

Manteniment de Calderas

Assessorament per escollir el contracte de manteniment més adient per les seves necessitats i segons la reglamentació vigent.

Manteniment de Calderas

Assessorament per escollir el contracte de manteniment més adient per les seves necessitats i segons la reglamentació vigent.

Instal·lació Gas i Cal·lefacció

El nostre equip humà ens permet treballar en una instal·lació des de l’inici del projecte fins al manteniment de la instal·lació un cop finalitzada.

Formulari de contractació de dipòsits de gas

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALTA DE GAS

  • Fotocòpia del DNI
  • Domiciliació bancària
  • Telèfon de contacte.
  • Certificat de Gas
  • Certificat de Calefacció (si està instal·lada)
  • Escriptures de compra o lloguer (3 primeres pàgines)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CANVI DE NOM

  • Fotocòpia del DNI
  • Domiciliació bancària
  • Escriptures de compra o lloguer (3 primeres pàgines)

Altres manteniments que podem oferir-te